श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ

  •                  

देवस्थानचे उपक्रम

आराधावाडी वाहनतळ

सौर उर्जा प्रकल्प

शॉपिंग सेंटर

घाटशिळ मंदिर बगीचा

वार्षिक उत्सव

शारदीय नवरात्र उत्सव

शाकंभरी नवरात्र उत्सव

अश्विनी पोर्णिमा

चैत्री पोर्णिमाविश्वस्त समिती अध्यक्ष व सदस्य

श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान विश्वस्त समिती अध्यक्ष व सदस्य

मंदिर व्यवस्थापनासाठी यांचे अध्यक्षतेखाली पदसिद्ध विश्वस्त समिती असून त्यात खालील सदस्य हे विश्वस्त सदस्य म्हणून काम पाहतात.

  • मा. उपविभागीय अधिकारी (महसुल) उस्मानाबाद
  • मा. विधानसभा सदस्य, तुळजापूर(महाराष्ट्र राज्य )
  • मा. तहसीलदार, तहसील कार्यालय तुळजापूर
  • मा. नगराध्यक्ष,नगर परिषद तुळजापूर

संस्थानच्या विविध सेवा