श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापुर यांचे अधिकृत संकेत स्थळ

  •                  

देवस्थानचे उपक्रम

आराधावाडी वाहनतळ

सौर उर्जा प्रकल्प

शॉपिंग सेंटर

घाटशिळ मंदिर बगीचा

वार्षिक उत्सव

शारदीय नवरात्र उत्सव

शाकंभरी नवरात्र उत्सव

अश्विनी पोर्णिमा

चैत्री पोर्णिमाशारदीय नवरात्र महोत्सव, २०१८ पुर्वतयारी नियोजन

विभागनिहाय नवरात्र महोत्सवाची पुर्वनियोजीत तयारी पाहण्यासाठी त्या विभागासमोरील डाऊनलोड लिंकवर क्लिक करा

शारदीय नवरात्र महोत्सव दिनांक ०२/१०/२०१८ ते २५/१०/२०१८

अ.क्रं. कार्यालयाचे नाव/ विभागाचे नाव फाईल डाऊनलोड
जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी, उस्माानाबाद डाऊनलोड
सहायक आयुक्त, अन्न‍ व औषध प्रशासन विभाग, उस्माानाबाद डाऊनलोड
उपनियंत्रक वजन व मापे विभाग, उस्मानाबाद डाऊनलोड
जिल्हा पुरवठा अधिकारी, उस्मानाबाद डाऊनलोड
उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, उस्मानाबाद डाऊनलोड
विभाग नियंत्रक, एस.टी. महामंडळ,उस्मानाबाद डाऊनलोड
जिल्हा शल्य चिकीत्सक, उस्मांनाबाद डाऊनलोड
जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जि.प.उस्माानाबाद डाऊनलोड
अधिक्षक राज्य उत्पादन शुल्क्, उस्मांनाबाद डाऊनलोड
१० अधिक्षक अभियंता, महाराष्ट्रु राज्य विद्युत वितरण कंपनी, उस्मानाबाद डाऊनलोड
११ कार्यकारी अभियंता, कृष्णा् मराठवाडा बांधकाम विभाग क्रं.1, उस्मानाबाद डाऊनलोड
१२ जिल्हा कामगार अधिकारी, उस्माानाबाद डाऊनलोड
१३ जिल्हा माहिती अधिकारी, उस्माानाबाद डाऊनलोड
१४ जिल्हा प्रबंधक, दुरसंचार विभाग, उस्मांनाबाद डाऊनलोड
१५ गट विकास आधिकारी तुळजापूर डाऊनलोड
१६ तहसीलदार तुळजापूर डाऊनलोड
१७ प्रकल्प संचालक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण सोलापूर, घटक सोलापूर डाऊनलोड
१८ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनि‍क बांधकाम विभाग, उस्मानाबाद डाऊनलोड
१९ मंदिर व्यवस्थापक, श्री तुळजाभवानी मंदिर संस्थान , तुळजापूर डाऊनलोड
२० मुख्याधिकारी नगर परिषद तुळजापूर डाऊनलोड